انرژی

برخی از مشترکان کم مصرف، گاز رایگان می‌گیرند

گاز روحانی! //دولت «گاز رایگان» می‌دهد

وزیر نفت گفت: طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰درصد از مشترکان کم مصرف خانگی در هیات دولت به عنوان مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور بررسی شد. به گزارش شهرنامه به نقل از ایرنا...

خط خبر

ویدئوهای پیشنهادی