خانه جذاب‌ حقوقی

جذاب‌ حقوقی

شهرنامه / ثبت احوال و شرایط تغییر نام در شناسنامه

تغییر نام بی‌پدر! /شرایط تغییرنام بااجازه یا بی‌اجازه پدر چیست؟

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور (اصلاح در سال ۱۳۶۸) در رابطه با تغییر نام کوچک در شناسنامه شرایطی را ذکر کرده است. به گزارش شهرنامه، صفحه اینستاگرام سیدوک با انتشار پستی نوشت:
شهرنامه / زن و وکالت طلاق و بخشیدن مهریه

به نام زنان بخشنده مهربان/ زن می‌تواند مهریه‌اش را ببخشد

یک خانم در شرایطی که قصد طلاق دارد، می‌تواند در قبال بذل تمام یا بخشی از مهریه، وکالت طلاق بگیرد. به گزارش شهرنامه، سامانه سیدوک با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود نوشت:

خط خبر

ویدئوهای پیشنهادی