تغییر نام بی‌پدر! /شرایط تغییرنام بااجازه یا بی‌اجازه پدر چیست؟

شهرنامه / ثبت احوال و شرایط تغییر نام در شناسنامه
شهرنامه / ثبت احوال و شرایط تغییر نام در شناسنامه

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور (اصلاح در سال ۱۳۶۸) در رابطه با تغییر نام کوچک در شناسنامه شرایطی را ذکر کرده است.

به گزارش شهرنامه، صفحه اینستاگرام سیدوک با انتشار پستی نوشت:

چهار گروه می‌توانند به تغییر نام اقدام نمایند:

  • اشخاص ۱۸ سال به بالا.
  • افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.
  • پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال.
  • سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور (اصلاح در سال ۱۳۶۸) در رابطه با تغییر نام کوچک در شناسنامه شرایط زیر را ذکر کرده است:

1.انتخاب نام با اعلام‌کننده است. برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد.

2. انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

3. تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید