واکسن رانتی / چرا نامه نظام پزشکی عجیب و تاسف‌بار است؟

شهرنامه | واکسن کرونا و هنرمندان
شهرنامه | واکسن کرونا و هنرمندان

محمد نوری | روزنامه نگار و سردبیر سابق روزنامه ایران |

در پیک زمستانی کرونا که متاسفانه عدد دریافت کنندگان واکسن در کشور ۸۰ میلیونی به صدهزار نفر نرسیده است، نامه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به وزارت بهداشت، برای اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا به هنرمندان (البته عوامل تلویزیون) جای تامل و تعجب بسیار دارد.

مدیر نظام پزشکی‌ برای قانع کردن وزارت بهداشت به تحویل دادن واکسن رانتی به عوامل برنامه‌های تلویزیونی چنان دچار اغراق و مبالغ شده که آنها را مردان جهادی و همپای پرستاران و پزشکان درگیر کرونا قرار داده است و در شرح عملکرد آنها چنان قلم فرسوده که گویی ۸۰ میلیون ایرانی با پرتو تصویر تلویزیون، سال سیاه کرونا را سپری کرده‌اند.

شهرنامه | محمد نوری ؛ روزنامه نگار و سردبیر سابق روزنامه ایران

حال این نامه مدیر نظام پزشکی را در کنار خبرهایی بگذارید که حاکی از این بودند که هنوز نیروهای خط مقدم جنگ کرونا یعنی کادر درمان اعم از پرستاران و پزشکان بخش دولتی و بخش خصوصی و دانشجویان علوم پزشکی شاغل در بیمارستان‌ها و افراد دارای بیماری زمینه‌ای واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند.

یا اینکه این نامه را در کنار خبرهایی بگذارید که نشان از این داشت که شماری از هنرمندان توانسته‌اند با سفر به خارج واکسن دریافت کنند. البته در این بین شهاب حسینی یک نمونه از موارد پرشمار بود که تصویر تزریق واکسن او در امریکا با چهره پوشیده و ماسک منقش به طرح ماریجوانا در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید