تور عکاسی از پروژه‌های منطقه ۵ شهرداری تهران/ خبرنگارها درخت کاشتند

تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه

برنامه بازدید و تور عکاسی از پروژه‌های منطقه ۵ شهرداری تهران شامل حمام تاریخی اسماعیلیون، پل تاریخی کن و درختکاری در باغات کن برگزار شد.

تصاویر زیر توسط «حسن طاهرکنازه» عکاس افتخاری شهرنامه به ثبت رسیده است.

تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه
تور عکاسی از پروژه های شهرداری منطقه ۵ تهران/ عکس: شهرنامه؛ حسن طاهرکنازه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید