خانه گردشگری میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

شهرنامه | کرونا موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک را تعطیل کرد

توقف خدمات‌رسانی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک بنابر دستورالعمل ستاد ملی کرونا

خدمات‌رسانی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک از روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، بنابر دستورالعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با توجه به قرارگیری تهران در وضعیت قرمز تا آگاهی بعدی تعطیل است.
گزارش شهرنامه از محله جلفای اصفهان و عمارت تاریخی آن

دیدارگاه فرهنگ‌ها در جلفای اصفهان

شهرنامه/ ریحانه جاویدی| خانه ای پر رمز و راز در محله تاریخی جلفای اصفهان قرار دارد که هر گوشه‌اش راوی داستان‌های جالبی است؛ از داستان ساخت تا حکایت دریافت جایزه حفاظت از...

سینمای تجربی به روایت سیدجواد موسوی

تئاتر به روایت حامد رحیمی نصر

خط خبر