خانه جامعه مردانه

مردانه

شهرنامه و یک اعتراف مردانه

یک اعتراف مردانه/ ترس از زن‌ و همسایه و دیگران!

شهرنامه/ صادق معترف| اعتراف می‌کنم جرأت ندارم برای این مطلب از اسم واقعی خودم استفاده کنم. این اعتراف کمی است؟ راستش وقتی آدم‌ها می‌خواهند اعتراف کنند همه گوش‌ها تیز می‌شود، یعنی آدم...
گزارش شهرنامه درباره دلایل پسرها برای فرار از ازدواج

دلایل پسرها برای فرار از ازدواج

شهرنامه/ لیلا مهداد | بوی پاییز می‌آید و هوایش آدم را دوباره عاشق می‌کند. هوس یک قهوه تلخ در یک کافه ساکت کرده‌ام. از خانه می‌زنم بیرون تا مثل همیشه...

سینمای تجربی به روایت سیدجواد موسوی

تئاتر به روایت حامد رحیمی نصر

خط خبر