خانه شهر و شهروندی معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی

یادداشت بیژن بیرنگ برای مجله شهرنامه

فقط دیوانگانی رانت‌خوار می‌توانستند چنین شهری بسازند/ یادداشت بیژن بیرنگ

یادداشت بیژن بیرنگ برای شهرنامه | قبل از اینکه بخواهم به آینده تهران نگاه کنم؛ دوست دارم تفسیری درباره حال حاضر این شهر داشته باشم. تفسیری درباره معماری این شهر که...

گفتگوی قدیمی حناچی با شهرنامه: حرکت در مسیر گذشته، ۶۰سال بعد به بیراهه می‌رسد

شهرنامه/ بهشاد بهرامی | پیروز حناچی، شهردار تهران و معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی، دانش‌آموخته ممتاز نخستین دوره دكتری معماری دانشگاه تهران است که رساله خود را با عنوان...

سینمای تجربی به روایت سیدجواد موسوی

تئاتر به روایت حامد رحیمی نصر

خط خبر