پرداخت افزایش حق مسکن سال۱۴۰۰ و افزودن یک گروه به بازنشستگان بعد از سال ۹۶شهرداری تهران

سیدمهدی نادمی از پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن و افزایش یک گروه به بازنشستگان بعد از سال ۹۶ شهرداری تهران طی ماه های شهریور و مهر خبر داد.

به گزارش شهرنامه، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران اظهار داشت:با توجه به افزایش ضریب کمک هزینه مسکن شاغلان شهرداری تهران و تخصیص ۹۰ درصد آن به بازنشستگان و همچنین اعطای یک گروه به بازنشستگان بعد از سال ۹۶ هیات مدیره سازمان بازنشستگی در جلسه اخیر خود تصویب کرد که سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ضمن پیگیری تخصیص اعتبار هزینه این افزایش از معاونت توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران نسبت به اجرای هردوبخشنامه مذکور اقدام کند.

نادمی تاکید کرد: با توجه به وضعیت معیشتی حاصل از شرایط سخت تورم و تبعات آن مدیریت سازمان بازنشستگی براساس مجوز هیات مدیره سازمان تصمیم گرفت که از محل منابع موجود تا تامین نهایی اعتبار لازم نسبت به پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن بازنشستگان از ابتدای سال۱۴۰۰ و اعطای یک گروه به بازنشستگان بعد از سال ۹۶ از مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ اقدام نماید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید