تماس با شهرنامه

شما می توانید برای تماس با شهرنامه و ارتباط با مدیریت، نویسندگان و سازمان آگهی های شهرنامه، یکی از روش های زیر را انتخاب کنید. همچنین ارسال جوابیه و توضیح از همین طریق امکان پذیر است.

ارسال ایمیل برای تحریریه شهرنامه:

shahrnameh@gmail.com

شماره تماس:

021-28422119

شماره همراه:

09127460669

صندوق صوتی (پیام‌گیر):

021-28422104

شهرنامه را در اینستاگرام دنبال کنید.