تماس با شهرنامه

شما می‌توانید برای تماس و ارتباط با مدیریت، نویسندگان و سازمان آگهی‌های شهرنامه، یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنید. همچنین ارسال جوابیه و توضیح از همین طریق امکان‌پذیر است.

ارسال ایمیل برای تحریریه شهرنامه:

shahrnameh@gmail.com

شماره تماس:

021-28422119

صندوق صوتی (پیام‌گیر):

021-28422104