تماس با شهرنامه

شما می توانید برای تماس با شهرنامه و ارتباط با مدیریت، نویسندگان و سازمان آگهی های شهرنامه، یکی از روش های زیر را انتخاب کنید. همچنین ارسال جوابیه و توضیح از همین طریق امکان پذیر است.

ارسال ایمیل برای شهرنامه:

shahrnameh@gmail.com

شماره تماس:

09127460669

تعرفه تبلیغات:

شهرنامه را در اینستاگرام دنبال کنید.