مشتریان ما

شهرنامه افتخار ارائه خدمات محتوایی، مشاوره‌ای و یا تبلیغاتی به این مجموعه‌ها را در کارنامه دارد:

بانک اقتصاد نوین، بستنی شاد، شهرداری اصفهان، سینما آستارا، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شرکت نفت مسجد سلیمان، رانی، هایپ، ایستک، کوکاکولا، سن-ایچ، فرآورده‌های رضوی، موسسه زبان قطب راوندی، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، اتحادیه فرش دست‌باف ایران، شرکت فروش خودروی ایرانیان، شرکت قوطی‌سازی آلومینیوم کاوه، شهرداری منطقه سه تهران، هولدینگ تفریحی ایران-فان، و دهها کافه و شرکت و مجموعه فرهنگی، اقتصادی و تفریحی